7 Punten die belangrijk zijn voor bevrijding:* Belijd uw geloof in Christus en het offer dat Hij voor u bracht.

* Bekeer u van al uw rebellie en uw zonden.

*Pleit op de vergeving van al uw zonden. (Benoem ze bij de naam!!)

*Vergeef iedereen die u ooit gekwetst of onrecht aangedaan heeft.

*Doe afstand van ieder occult of satanisch contact.

*Je bent nu gereed om het gebed te bidden ter bevrijding van iedere vloek:HET BEVRIJDINGSGEBED.

Here Jezus Christus, ik geloof dat U voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent, en dat U weer bent opgestaan uit de doden. U hebt mij verlost door Uw bloed en ik behoor U toe, en ik wil voor U leven. Ik belijd al mijn zonden - bekend en onbekend - ik heb er spijt van. Ik wil ze niet meer doen. Ik vergeef alle anderen en ik vraag U mij te vergeven. Vergeef mij nu en reinig mij met Uw bloed. Ik dank U voor het bloed van Jezus Christus dat mij nu reinigt van alle zonden. En nu kom ik tot U als mijn Bevrijder. U kent mijn speciale noden - dingen die binden, kwellen en verontreinigen; die boze geest, die onreine geest - ik maak aanspraak op de belofte van Uw Woord: " Ieder die de Naam des HEREN aanroept, zal behouden worden ". Ik roep U nu aan. In de Naam van de Here Jezus Christus, verlos mij en zet mij vrij. Satan, ik verloochen jou en al je werk. Ik maak mijzelf los van jou, in de Naam van Jezus en ik sommeer je mij nu direct te verlaten, in Jezus' Naam.

Amen!


*Geloof nu dat u hebt ontvangen en ga verder onder Gods zegen!