1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

2. Wij geloven in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.

3. Wij geloven dat Hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.

4. Wij geloven dat Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, (toenmalig stadhouder van Jeruzalem) is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald is geweest in de hel.

5. Wij geloven dat Hij na drie dagen weer is opgestaan uit de dood en het graf.

6. Wij geloven dat Hij daarna is opgevaren op een wolk naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.

7. Wij geloven dat Hij terug zal komen om dan te oordelen de levenden op de aarde, maar ook degenen die al gestorven zijn. Die zullen op die dag opstaan uit hun graf.

8. Wij geloven in de Heilige Geest.

9. Wij geloven één heilige, algemene Christelijke Kerk. Dat is een verzameling van iedereen die echt in Christus gelooft. Dat is dus niet een bepaald kerkgenootschap hier op aarde.

10. Wij geloven in de vergeving van de zonden door Jezus Christus.

11. Wij geloven in de opstanding van de doden.

12. Wij geloven in het eeuwige leven. Dat eeuwig leven zal tweezijdig zijn: Of in de hemel of in de hel.