Rare mensen die christenen??

Als je hier als niet-gelovige op de site kijkt,dan zul je misschien denken: “Wat een rare mensen die christenen”. Die leggen hun hele leven in handen van Iemand die ze niet zien. Geloven in dingen die ze niet zien maar doen alsof het tastbaar is. Hoe komen ze zo gek? En waarom schrijven ze dingen die voor mij als raar in de oren klinkt? Het lijkt wel hocus pocus.
Dan kan ik je geruststellen hoor. Want het klopt!! Er is een Bijbeltekst die zegt: “Doch een ongeestelijk mens ( dat is de niet-gelovige) aanvaard niet hetgeen van de Geest Gods (dat is de Heilige Geest) is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” (dus je verstaat het pas als je een waar kind van God bent geworden) (1Corinthiërs 2:14)
Zolang je nog niet naar de stem van de Heilige Geest luistert, zul je deze woorden die je hier op de site leest dus ook moeilijk kunnen verstaan en zul je allerlei tegenwerpingen opgooien om die woorden te ontkrachten.
Weet je dat God regelmatig aan jou hart klopt? Misschien doet Hij dat nu ook wel nu je dit aan het lezen bent. God wil zo graag ook jou hart hebben. Hij heeft jou zó ontzettend lief, dat al was je de enige op de wereld, Hij nóg Zijn Zoon had gezonden om voor jou zonden te sterven.
Misschien denk je wel: “Ik heb die God helemaal niet nodig in mijn leven”? Nee misschien niet. Misschien heb je een leven waarin alles meezit op financieël en maatschappelijk gebied. Maar wát als dit leven voorbij is? Heb je daar al eens over nagedacht? Na je dood heb je niks meer aan aardse zaken en zul je óf in de hemel komen, óf erger, in de hel. Een andere keuze is er niet.
Misschien kun je hier op de site antwoorden vinden op vragen die jou bezig houden.
Misschien wordt je aangeraakt en hoor je de stem van God Die zegt: “Kom, Mijn kind!! Laat Mij in jou leven toe zodat Ik jou kan zegenen. Laat mij jou hemelse Leidsman zijn. Ik heb je zoveel te bieden”.
Dan zou ik je willen vragen je hart te openen en onderstaand belijdenis/gebed te bidden. Doe het maar hardop dan hoor je jezelf de woorden uitspreken die je hele leven kunnen veranderen.

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.

En als je wérkelijk gelooft dat het bovenstaand gebed waarheid is, dat begeef je je op een hele andere weg dan dat je gewend bent. Door die belijdenis ben je nu toegetreden tot een Koninklijke familie. Mag je jezelf een Prins noemen of Prinses en ook naar die status gaan leven. En mag je delen in álle zegeningen die onze hemelse Vader klaar heeft liggen voor Zijn kinderen.


(Geschreven door Henny Snijder 2004)


Welkom bij de familie!!?

Groetjes en Gods zegen,
Henny Snijder